HAKKIMIZDA
            Vizyonumuz; özellikle egzoz emisyon kaynaklı hava kirlilği ve buna bağlı olarak egzoz sistemlerinin,üretim ,montaj, kullanım standartlarının belirlenmesinde ,ulusal ve uluslar arası alanlarda bilgi ve tecrübesine başvurulan bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Ayrıca mevcut standartların uygulanmasında öncü görev üstlenerek, Ülke kaynaklarının sömürülmesinin önüne geçmektir.
Misyonumuz; Milli ve manevi değerlerimizi esas alarak; tavizsiz dürüstlük zeminine oturmuş bir meslek anlayışını özümsemiş STK olarak, serbest piyasa ekonomisinin temel prensipleri çerçevesinde iş ahlakına sahip, Egzoz ustaları ve egzoz emisyon uzmanları aracılığı ile sürdürülebilir, iktisadi kalkınmaya destek vermek,  bireysel ve toplumsal huzur ve refahın geliştirilmesine hizmet etmektir. Ayrıca ülkemizde ve dünyada egzoz emisyon kaynaklı hava kirliliğine karşı devletimizin koyduğu kanunlar çerçevesinde mücadele etmektir.

Değerlerimiz
            Kurulduğumuz günden beri sahip olduğumuz temel değerlerimizden güç alarak ilerliyoruz.
- Hak ve adaleti savunmak,
- Yüksek ahlâki değerlere ve iş ahlâkına sahip olmak,
- Girişimci yeniliğe açık ve kendini geliştirebilen olmak,
- Erdemli, dürüst ve güvenilir olmak,
- İstişare ve liyakate önem vermek,
- Milli ve öz sermayemizle, iş yapmayı özendirmek.

Eğitim
- Otomotiv Komitesi Eğitimi
- İş Veren Eğitimi
- Çalışanların Eğitimi


Komiteler
- Eğitim
- Standartların belirlenmesi
- Tanıtım, Arge ve Algı Yönetimi
- İletişim
- İnsan kaynakları
- Sosyal etkinlikler


Standartların Belirlenmesi
- Mesleğimizin standartlarının belirlenmesi
- İvedilikle ülke çapında, üyelerimizin ve meslektaşlarımızın belgelendirilmesi
- Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın çalışma ekipmanlarını edinmesi noktasında gerekli desteğin verilmesi


Tanıtım, Ar-Ge ve Algı Yönetimi
- Sektörümüzün kamuoyu nezdindeki oluşmuş yanlış imajının düzeltilmesi, bilinen iyi yönlerimizin daha iyi bir şekilde tanıtılması
- Müşterilerimizin bilgilendirilerek ,müşteri sadakatinin arttırılması


Rekabet Politikaları ve Kurumsal İletişim
- Üyelerimizin ve Meslektaşlarımızın mevcut kalite ve fiyat noktasında gelişerek piyasa şartlarında rakipleri ile mücadele edebilmesini sağlamak
- Mal ve hizmet alımını en iyi şartlarda gerçekleştirmek
- Üyelerimizin Meslektaşlarımızın her türlü platformda temsilini yapmak ve organize etmek


İnsan Kaynakları
- Çalışan cv havuzu oluşturup iş veren ile çalışanı bir araya getirmek


Sosyal Etkinlikler
- Fuar gezileri
- Sosyal faaliyet gezileri
- Sosyal medya tanıtımları


Yerel Yönetimler
Üyelerimizin bulundukları bölgedeki site yönetimleri, organize sanayi yönetimleri, belediyeler, muhtarlıklar ve bunun gibi bölgesel yönetimler ile olan sıkıntılarını gidermek ve bununla ilgili doğabilecek sorunlar ile ilgili önlem almak.


Merkezi Yönetim
Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın devletin bütün kurumları ile olan sorunları çözümüne yardımcı olmak, doğabilecek sorunların önüne geçmek.


Hukuki İşler
Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın, hukuki olarak her türlü platformda sorunlarının çözümlerine yardımcı olmak ve rehberlik etmek.